Aktuality. VOLNÁ MÍSTA V PODHOSTÝNSKÉM MIKROREGIONU

Touto cestou sdělujeme nabídku volných pracovních pozic v rámci Podhostýnského mikroregionu.

pmr kocky

18.6.2016


. NABÍDKA MAZLÍČKŮ K ADOPCI

Záchytné kotce v Bystřici pod Hostýnem nabízejí zvířátka k adopci.

psi kocky

18.6.2016


. PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC

2.7.2016 - CYRILOMETODĚJSKÁ PĚŠÍ POUŤ: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatý Hostýn

2.7.2016 - DĚTSKÁ POUŤ U PANNY MARIE: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatý Hostýn

3.7.2016 - HURÁ PRÁZDNINY - SVĚT MIMOŇŮ: Hřiště TJ Sokol Chomýž, Chomýž

7.7.2016 - ŠIFRY MISTRA LEOPARDA I.: Středisko volného času Včelín, Bystřice pod Hostýnem

9.7.2016 - POUŤ OBCE SLAVKOV POD HOSTÝNEM: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatý Hostýn

11.7.2016 - LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY S MIMONI: Středisko volného času Včelín, Bystřice pod Hostýnem

18.7.2016 - PUTOVÁNÍ S MALÝM PRINCEM ANEB CESTA DO VESMÍRU A FANTAZIE: Komunitní centrum pro rodinu Domino, Chvalčov

23.7.2016 - MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI: , Rusava

25.7.2016 - LETĄS DANCE ANEB OD FILMU K TANCI: Středisko volného času Včelín, Bystřice pod Hostýnem

25.7.2016 - SVĚT REKORDŮ: Komunitní centrum pro rodinu Domino, Chvalčov

25.7.2016 - PUTOVÁNÍ HMYZÍ ŘÍŠÍ: Rodinné centrum Knoflík, Bystřice pod Hostýnem

30.7.2016 - VALAŠSKÝ POHÁR - FOTBAL: Fotbalové hřiště, Rusava

18.6.2016


. ROZHLEDNA KELČSKÝ JAVORNÍK OCENĚNA

Rozhledna Kelčský Javorník byla včera večer oceněna Hlavní cenou v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2015 v kategorii Realizace rozvojových projektů měst a obcí.

rozhledna_p

Ceny v této soutěži každoročně udělují Krajská stavební společnost při svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Záštitu nad touto soutěží pževzal hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák.

27.5.2016


. Aktuálně z Rozhledny Kelčský Javorník

Široká veřejnost nemohla nepostřehnout elegantní dominantu Hostýnských hor, jež byla zpřístupněna v polovině měsíce září loňského roku.

rozhledna_p rozhledna_p

Dle reakcí pestrého spektra a počtu návštěvníků se stala vyhledávaným a žádaným turistickým cílem. Nejen, že nabízí dokonalé daleké výhledy do okolí, ale je také místem zastavení a k zamyšlení. Návštěvníkům nabízí přímý kontakt s naturální přírodou Hostýnských hor, bohatou na nesčetné přírodní zajímavosti.

Dlouholetý záměr Podhostýnského mikroregionu (PMR) vybudovat na Kelčském Javorníku právě rozhlednu je zdařile ve finále. Sdružení obcí PMR dále pokračuje v budování zázemí a propagaci moderní stavby. Na rozhledně bylo mimo jiné nainstalováno sčítací zařízení určené k monitoringu návštěvnosti.

Nezanedbatelnou zajímavostí je natočení reportáže o rozhledně štábem České televize do pořadu Toulavá kamera a Českého rozhlasu Brno, jež byly odvysílány v minulých dnech. Video soubor naleznete zde.

Podhostýnský mikroregion děkuje všem za přátelskou spolupráci při realizaci všech kroků. Návštěvníkům rozhledny za dodržování provozního řádu stavby a za velmi příznivé ohlasy.

10.5.2016 M.B.


. ROZHLEDNA NA JAVORNÍKU OCENĚNA

Rozhledna Kelčský Javorník byla včera oceněna na 7. konferenci cestovního ruchu v Rožnově pod Radhoštěm.

rozhledna_p

Odkaz na článek ZDE

24.2.2016 M.B.


. TURISTICKÉ RAZÍTKO ROZHLEDNY KELČSKÝ JAVORNÍK

Aktuálně vydané turistické razítko Rozhledna Kelčský Javorník je turistům k dispozici na Obecních úřadech ve Chvalčově a v Rajnochovicích a taktéž v Hostinci Ve Dvoře v Rajnochovicích a v restauraci na Tesáku.

Razítko rozhledny můžete shlédnout v naší FOTOGALERII

21.10.2015


. Výroční turistickou známku lze zakoupit i na Tesáku

Dodatečně informujeme, že výroční turistickou známku i pohlednici z první edice je aktuálně možno zakoupit taktéž v restauraci na Tesáku.

Dříve uvedená prodejní místa jsou stále platná.

10.10.2015


. INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY A PŘÍZNIVCE ROZHLEDNY KELČSKÝ JAVORNÍK

Dovolte mně, poskytnout Vám několik informací a vyslovit několik přání.

Jak jistě víte, rozhledna Kelčský Javorník byla 15. září 2015 slavnostně otevřena. Od tohoto okamžiku ji navštívily stovky turistů z blízkého i vzdáleného okolí. Nás tento zájem ze strany návštěvníků velice těší a nutno podotknout, že nás takto hojná návštěvnost mile potěšila a těší stále. Dotazy různého charakteru od Vás, turistů, se množí a proto několik odpovědí z naší strany.

V nejbližší době bude zhotoveno turistické razítko rozhledny. Bude samozřejmě umístěno na rozhledně, dále pak na Obecním úřadě v Rajnochovicích, Hostinci Ve Dvoře, hotelu Polom a v hotelu Zubříč v Rajnochovicích a v restauraci na Tesáku.

Dále pak budeme žádat o vydání číslované turistické známky Rozhledna Kelčský Javorník a taktéž zamýšlíme edici nových pohlednic a dalších propagačních materiálů. Již nyní je na webových stránkách www.podhostynsko.cz, v sekci úvod, turistická mapa Podhostýnského mikroregionu k nahlédnutí či k tisku s vyznačenými turistickými trasami. Výhledově plánujeme aktualizovat i značení v terénu, s tím související zřízení turistického odpočívadla poblíž rozhledny a další. Se vším výše uvedeným samozřejmě úzce souvisí fakt, že rozhledna byla postavena v přírodní rezervaci Kelčský Javorník a vlastně odtud plyne její název. A právě proto by měli mít všichni návštěvníci stále na mysli, jak se na místě samém i v okolí chovat.

Dbejme, prosím, o dodržování základních pravidel slušného chování a o zachování krásné a zranitelné okolní přírody, kam jen oko člověka z rozhledny dohlédne.

9.10.2015


. PRODEJ SUVENÝRŮ ZE SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ ROZHLEDNY

Výroční turistickou známku z limitované edice vydané u příležitosti slavnostního otevření Rozhledny Kelčský Javorník je možno zakoupit v Městském informačním centru v Bystřici pod Hostýnem a na Obecních úřadech obcí Chvalčov, Loukov, Osíčko, Rajnochovice, Rusava. Téměř na všech uvedených prodejních místech je taktéž k dostání první vydaná pohlednice, zachycující právě dostavěnou Rozhlednu Kelčský Javorník.

22.9.2015 M.B.


. ROZHLEDNA KELČSKÝ JAVORNÍK BYLA 15.9. SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA

Jak již titulek napovídá, před několika dny proběhlo slavnostní otevření rozhledny Kelčský Javorník. Této slavnostní události však předcházelo několik let práce a vynaloženého úsilí všech, kteří byli spojeni myšlenkou a touhou rozhlednu na Kelčském Javorníku postavit.

Jedná se především o zástupce obcí náležejících do Podhostýnského mikroregionu, dále pak o aktivní členy Sdružení přátel Kelčského Javorníku a spousty dalších příznivců této myšlenky. Od první oficiálně zveřejněné myšlenky postavit rozhlednu uběhlo dlouhých 10 let. Během tohoto období byly překonávány nelehké překážky, proběhl nesčetný počet jednání na různých úrovních. V roce 2009 musela být provedena změna územního plánu obce Rajnochovice, na jejímž katastrální územní rozhledna stojí.

Následoval pak rok 2012, kdy Podhostýnský mikroregion vypsal architektonickou soutěž, do níž se přihlásilo úctyhodných 56 návrhů. Avšak jediný byl dílem ženy, ing. arch. Marty Balážikové z Brna a právě ten byl dílem vítězným. Ve zdlouhavém výběrovém řízení na zhotovitele díla byla vybrána firma Commodum, spol. s r. o. z Valašské Bystřice, které bylo v březnu letošního roku Podhostýnským mikroregionem stanoviště oficiálně předáno a stavební práce mohly být zahájeny. Během 6 měsíců byla rozhledna dokončena.

Celková výška stavby je 35 metrů, přičemž výška horní vyhlídkové plošiny je 30 metrů. Má 156 schodů a celkem 12 zastavení s vyhlídkou rozmístěných v pravidelných intervalech. Osvětlení je napájeno fotovoltaickými články. Hodnota stavby je cca 10 milionů (85 % uznatelných nákladů je dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava, 15 % vlastní zdroje, které jsou tvořeny finančním podílem všech obcí Podhostýnského mikroregionu a dalších dárců finančních částek, mezi nimiž jsou obce z blízkého okolí a již zmiňované Sdružení přátel Kelčského Javorníku). Srdečné poděkování patří všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném průběhu realizace této myšlenky, každý dle svých sil a možností.

Vstup na rozhlednu je volný, celoroční s ohledem na aktuální povětrnostní podmínky v souladu s Provozním řádem stavby.

Momentky ze slavnostního otevření Rozhledny můžete shlédnout zde, na fotowebu Rajče

ROP_EU

21.9.2015 M.B.


KALENDÁŘ
červen - 2016
Po
Út
St
Čt
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
LubomírROZHLEDNA NA FB
Jame na Facebooku
Jame na Facebooku
Rozhlednu Kelčský Javorník
najdete i na FacebookuTOPlist
© - Podhostýnský mikroregion, Masarykovo náměsti 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, 2008.

Poslední aktualizace 27.6.2016
počítadlo