Aktuality. HLASOVÁNÍ - TURISTICKÉ ZNÁMKY

Od dnešního dne máte možnost hlasovat o vydání Turistické známky Rozhledna Kelčský Javorník na serveru TURISTICKE-ZNAMKY.CZ

25.11.2015


. CESTOVÁNÍ CZ

Článek o nově postavené rozhledně na Kelčském Javorníku byl zveřejněn na serveri IDNES.CZ v rubrice CESTOVÁNÍ.

20.11.2015


. PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC

3.12.2015 - EKVÁDOR A GALAPÁGY: Kino Klub Sušil, Bystřice pod Hostýnem

4.12.2015 - ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU: Masarykovo náměstí, Bystřice pod Hostýnem

8.12.2015 - ZÁKLADY O TVOŘENÍ NAŠICH PŘÁNÍ: Centrum Úsměv, Bystřice pod Hostýnem

13.12.2015 - VÁNOČNÍ KONCERT: Kostel sv. Jiljí, Bystřice pod Hostýnem

18.12.2015 - PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE VE ŠKOLE: Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem

24.12.2015 - ŠTĚDRÝ DEN NA SVATÉM HOSTÝNĚ: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatý Hostýn

26.12.2015 - NA ŠTĚPÁNA NENÍ PÁNA: Nádvoří zámku, Bystřice pod Hostýnem

26.12.2015 - ŠTĚPÁNSKÝ KONCERT: Kostel sv. Jiljí, Bystřice pod Hostýnem

31.12.2015 - SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP: Obec, Držková

31.12.2015 - SV. SILVESTR NA SVATÉM HOSTÝNĚ: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatý Hostýn

9.4.2016 - FLORBAL: Sportovní hala Sušil, Bystřice pod Hostýnem

18.11.2015


. TURISTICKÉ RAZÍTKO ROZHLEDNY KELČSKÝ JAVORNÍK

Aktuálně vydané turistické razítko Rozhledna Kelčský Javorník je turistům k dispozici na Obecních úřadech ve Chvalčově a v Rajnochovicích a taktéž v Hostinci Ve Dvoře v Rajnochovicích a v restauraci na Tesáku.

Razítko rozhledny můžete shlédnout v naší FOTOGALERII

21.10.2015


. Výroční turistickou známku lze zakoupit i na Tesáku

Dodatečně informujeme, že výroční turistickou známku i pohlednici z první edice je aktuálně možno zakoupit taktéž v restauraci na Tesáku.

Dříve uvedená prodejní místa jsou stále platná.

10.10.2015


. INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY A PŘÍZNIVCE ROZHLEDNY KELČSKÝ JAVORNÍK

Dovolte mně, poskytnout Vám několik informací a vyslovit několik přání.

Jak jistě víte, rozhledna Kelčský Javorník byla 15. září 2015 slavnostně otevřena. Od tohoto okamžiku ji navštívily stovky turistů z blízkého i vzdáleného okolí. Nás tento zájem ze strany návštěvníků velice těší a nutno podotknout, že nás takto hojná návštěvnost mile potěšila a těší stále. Dotazy různého charakteru od Vás, turistů, se množí a proto několik odpovědí z naší strany.

V nejbližší době bude zhotoveno turistické razítko rozhledny. Bude samozřejmě umístěno na rozhledně, dále pak na Obecním úřadě v Rajnochovicích, Hostinci Ve Dvoře, hotelu Polom a v hotelu Zubříč v Rajnochovicích a v restauraci na Tesáku.

Dále pak budeme žádat o vydání číslované turistické známky Rozhledna Kelčský Javorník a taktéž zamýšlíme edici nových pohlednic a dalších propagačních materiálů. Již nyní je na webových stránkách www.podhostynsko.cz, v sekci úvod, turistická mapa Podhostýnského mikroregionu k nahlédnutí či k tisku s vyznačenými turistickými trasami. Výhledově plánujeme aktualizovat i značení v terénu, s tím související zřízení turistického odpočívadla poblíž rozhledny a další. Se vším výše uvedeným samozřejmě úzce souvisí fakt, že rozhledna byla postavena v přírodní rezervaci Kelčský Javorník a vlastně odtud plyne její název. A právě proto by měli mít všichni návštěvníci stále na mysli, jak se na místě samém i v okolí chovat.

Dbejme, prosím, o dodržování základních pravidel slušného chování a o zachování krásné a zranitelné okolní přírody, kam jen oko člověka z rozhledny dohlédne.

9.10.2015


. NAPSALI O NÁS

O nové rozhledně na Kelčském Javorníku se zmiňuje i server gastrovylety.cz

24.9.2015 M.B.


. PRODEJ SUVENÝRŮ ZE SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ ROZHLEDNY

Výroční turistickou známku z limitované edice vydané u příležitosti slavnostního otevření Rozhledny Kelčský Javorník je možno zakoupit v Městském informačním centru v Bystřici pod Hostýnem a na Obecních úřadech obcí Chvalčov, Loukov, Osíčko, Rajnochovice, Rusava. Téměř na všech uvedených prodejních místech je taktéž k dostání první vydaná pohlednice, zachycující právě dostavěnou Rozhlednu Kelčský Javorník.

22.9.2015 M.B.


. ROZHLEDNA KELČSKÝ JAVORNÍK BYLA 15.9. SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA

Jak již titulek napovídá, před několika dny proběhlo slavnostní otevření rozhledny Kelčský Javorník. Této slavnostní události však předcházelo několik let práce a vynaloženého úsilí všech, kteří byli spojeni myšlenkou a touhou rozhlednu na Kelčském Javorníku postavit.

Jedná se především o zástupce obcí náležejících do Podhostýnského mikroregionu, dále pak o aktivní členy Sdružení přátel Kelčského Javorníku a spousty dalších příznivců této myšlenky. Od první oficiálně zveřejněné myšlenky postavit rozhlednu uběhlo dlouhých 10 let. Během tohoto období byly překonávány nelehké překážky, proběhl nesčetný počet jednání na různých úrovních. V roce 2009 musela být provedena změna územního plánu obce Rajnochovice, na jejímž katastrální územní rozhledna stojí.

Následoval pak rok 2012, kdy Podhostýnský mikroregion vypsal architektonickou soutěž, do níž se přihlásilo úctyhodných 56 návrhů. Avšak jediný byl dílem ženy, ing. arch. Marty Balážikové z Brna a právě ten byl dílem vítězným. Ve zdlouhavém výběrovém řízení na zhotovitele díla byla vybrána firma Commodum, spol. s r. o. z Valašské Bystřice, které bylo v březnu letošního roku Podhostýnským mikroregionem stanoviště oficiálně předáno a stavební práce mohly být zahájeny. Během 6 měsíců byla rozhledna dokončena.

Celková výška stavby je 35 metrů, přičemž výška horní vyhlídkové plošiny je 30 metrů. Má 156 schodů a celkem 12 zastavení s vyhlídkou rozmístěných v pravidelných intervalech. Osvětlení je napájeno fotovoltaickými články. Hodnota stavby je cca 10 milionů (85 % uznatelných nákladů je dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava, 15 % vlastní zdroje, které jsou tvořeny finančním podílem všech obcí Podhostýnského mikroregionu a dalších dárců finančních částek, mezi nimiž jsou obce z blízkého okolí a již zmiňované Sdružení přátel Kelčského Javorníku). Srdečné poděkování patří všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném průběhu realizace této myšlenky, každý dle svých sil a možností.

Vstup na rozhlednu je volný, celoroční s ohledem na aktuální povětrnostní podmínky v souladu s Provozním řádem stavby.

Momentky ze slavnostního otevření Rozhledny můžete shlédnout zde, na fotowebu Rajče

ROP_EU

21.9.2015 M.B.


. PÍŠÍ O NÁS V NOVINÁCH

Zpráva o akci -ROZHLEDNA KELČSKÝ JAVORNÍK- se dostala i na pořad dne jednoho z nejznámějších českých publicistických serverů a to NOVINKY.CZ, které jsou součástí webového portálu SEZNAM.CZ.

Celou zprávu si můžete přečíst po kliknutí na odkaz zde.

18.9.2015


. INFORMACE O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ROZHLEDNY KELČSKÝ JAVORNÍK

Výstavba Rozhledny Kelčský Javorník byla úspěšně dokončena a stavba předána Podhostýnskému mikroregionu.

Slavnostní otevření rozhledny, jehož se zúčastní zvaní hosté, kteří jakkoliv přispěli ke zdárnému dokončení stavby, je stanoveno na 15. září 2015.

Ani v tento den nebude možný výjezd k rozhledně osobními automobily žádnou z přístupových cest, stejně jako kdykoliv jindy.

Prosíme všechny příznivce rozhleden, turistiky a krásné přírody Hostýnských vrchů o trpělivost, vždyť pro širokou veřejnost bude rozhledna přístupná

od 16. září 2015

časově neomezeně a bez poplatku v souladu s provozním řádem.

rozhledna_p

3.9.2015 M.B.


. NA KELČSKÉM JAVORNÍKU ROSTE ROZHLEDNA

Od března letošního roku, kdy bylo oficiálně předáno stanoviště firmě Commodum, jež je zhotovitelem stavby Rozhledna Kelčský Javorník, uplynuly čtyři měsíce. Během této doby panuje na nejvyšším vrcholu Hostýnských hor čilý stavební ruch bez zbytečných časových prodlev. K dnešnímu dni je na vrcholu vyvezen materiál potřebný ke stavbě jednotlivých segmentů a rozhledna pomalu roste.

rozhledna rozhledna rozhledna

Právě nyní probíhá montáž ocelové konstrukce ve spojení s dřevěnými lamelami, jež tvoří vlastní plášť rozhledny. Souběžně s tímto probíhají přípravné práce spojené s výrobou zábradlí či jiných ne méně důležitých součástí stavby.

To vše pod přísným dohledem stavebního dozoru a za pomoci všech, jež jakkoliv přispěli k tomu, že Rozhledna na Kelčském Javorníku bude po několika letech úsilí stát.

ROP_EU

29.7.2015 M.B.


. ROZHLEDNA KELČSKÝ JAVORNÍK

Před několika lety se rozhodl Podhostýnský mikroregion (PMR), jakožto dobrovolný svazek obcí vybudovat rozhlednu na na Kelčském Javorníku (864 m. n. m.)

rozhledna rozhledna rozhledna
rozhledna rozhledna rozhledna

Na vrcholu stála již v minulosti dřevěná rozhledna, která však musela být z bezpečnostních důvodů stržena. Nová rozhledna by měla v budoucnu sloužit k oživení cestovního ruchu v regionu. V roce 2012 proběhla architektonická soutěž na vypracování návrhu rozhledny, kam se přihlásilo 56 zájemců. Vítězem se stal projekt inženýra Ondreje Balažíka a architektky Marty Balažíkové ve spolupráci s Pavlem Petrů z brněnského B3ateliéru. Návštěvníci budou moci po výšlapu 132 schodů obdivovat krásy Hostýnských vrchů z výšky 35 metrů. Půdorys rozhledny připomíná hodinový ciferník. Absence obvodových stěn bude zajišťovat nepřetržitý kontakt s okolím a každý jedenáctý stupeň střídá zastavení s vyhlídkou.

Je třeba zmínit, že Kelčský Javorník je nejvyšším vrcholem Hostýnských vrchů a náleží do katastrálního území obce Rajnochovice. Po uplatnění restitučních nároků je parcela určená pro výstavbu rozhledny ve vlastnictví Arcibiskupství Olomouckého, jehož zástupcům patří velké díky za vstřícný postoj a resektování požadavků Podhostýnského mikroregionu při řešení náležitostí projektu.

Projektová cena stavby je 10,5 milionu korun, přičemž skutečné náklady na její realizaci korespondují s výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavby, kdy ve třetím kole řízení byla vybrána nabídka firmy Commodum, s. r. o. z Valašské Bystřice. Tato firma nabídla zhotovení rozhledny za nejnižsí cenu ze všech podaných nabídek, a to plně v souladu s ostatními podmínkami vyhlášené výzvy na výběr zhotovitele, za cenu 9 787 255,- Kč vč. DPH.

Podhostýnský mikroregion byl úspěšný v pozici žadatele o poskytnutí dotace na realizace této stavby a má přislíbenou dotaci v rozsahu 85 % z celkových nákladů z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, přičemž poskytovatelem dotace je Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava. Na financování zbývajících 15 % z nákladů se podílejí všechny obce Podhostýnského mikroregionu, včetně města Bystřice pod Hostýnem a dále pak podstatnou finanční částkou přispěly také obce z blízkého i vzdálenějšího okolí, nevyjímaje Sdružení přátel Kelčského Javorníku, které přispělo svou sbírkou.

V současné době je realizace stavby na samotném počátku. Dne 18. března 2015 bylo oficiálně předáno staveniště zhotoviteli, který bude následně postupovat dle podepsané smlouvy o dílo, s ohledem na vývoj vnějších vlivů, nevyjímaje klimatické podmínky.

22.4.2015 M.B.
DNES AKCE
HÁZENÁ: TJ BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MUŽI - 1. HK DVŮR KRÁLOVÉ
Sportovní hala Sušil, Bystřice pod Hostýnem, 11:00
HÁZENÁ: TJ BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MLADŠÍ DOROST - SKH POLANKA NAD ODROU
Sportovní hala Sušil, Bystřice pod Hostýnem, 9:00KALENDÁŘ
listopad - 2015
Po
Út
St
Čt
So
Ne
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ZinaROZHLEDNA NA FB
Jame na Facebooku
Jame na Facebooku
Rozhlednu Kelčský Javorník
najdete i na FacebookuTOPlist
© - Podhostýnský mikroregion, Masarykovo náměsti 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, 2008.

Poslední aktualizace 25.11.2015
počítadlo