Aktuality. NA KELČSKÉM JAVORNÍKU ROSTE ROZHLEDNA

Od března letošního roku, kdy bylo oficiálně předáno stanoviště firmě Commodum, jež je zhotovitelem stavby Rozhledna Kelčský Javorník, uplynuly čtyři měsíce. Během této doby panuje na nejvyšším vrcholu Hostýnských hor čilý stavební ruch bez zbytečných časových prodlev. K dnešnímu dni je na vrcholu vyvezen materiál potřebný ke stavbě jednotlivých segmentů a rozhledna pomalu roste.

rozhledna rozhledna rozhledna

Právě nyní probíhá montáž ocelové konstrukce ve spojení s dřevěnými lamelami, jež tvoří vlastní plášť rozhledny. Souběžně s tímto probíhají přípravné práce spojené s výrobou zábradlí či jiných ne méně důležitých součástí stavby.

To vše pod přísným dohledem stavebního dozoru a za pomoci všech, jež jakkoliv přispěli k tomu, že Rozhledna na Kelčském Javorníku bude po několika letech úsilí stát.

ROP_EU

29.7.2015 M.B.


. PŘIPRAVUJEME NA SRPEN

1.8.2015 - HOSTÝNSKÁ 50KA: Masarykovo náměstí, Bystřice pod Hostýnem

3.8.2015 - EKO HRÁTKY: Komunitní centrum pro rodinu Domino, Chvalčov

5.8.2015 - MALOVÁNÍ V HOSTÝNSKÝCH VRŠÍCH: Expozice karpatského salašnictví, Držková

8.8.2015 - INOV- HOSTÝNSKÁ OSMA: Hostýnské vrchy, Rajnochovice

8.8.2015 - WESTERN RODEO SHOW: Areál westernového klubu Jankovice, Jankovice

8.8.2015 - ZÁMECKÝ KONCERT: Sváteční sál bystřického zámku, Bystřice pod Hostýnem

9.8.2015 - TŘETÍ MUZIKANTSKÁ POUŤ: Venkovní oltář vedle baziliky, Svatý Hostýn

15.8.2015 - RUSAVSKÁ 50KA: Hostýnské vrchy, Rusava

15.8.2015 - NANEBEVZETÍ PANNY MARIE: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatý Hostýn

17.8.2015 - MALOVANÉ PRÁZDNINY: Komunitní centrum pro rodinu Domino, Chvalčov

21.8.2015 - 148. ZÁMECKÝ KONCERT: Sváteční sál bystřického zámku, Bystřice pod Hostýnem

21.8.2015 - PRESS ROCK: Areál Pod Duby, Mrlínek

22.8.2015 - CESTOVÁNÍ V ČASE S OBYVATELI ZÁMKU: Zámek, Bystřice pod Hostýnem

22.8.2015 - BĚH NA SVATÝ HOSTÝN: Masarykovo náměstí, Bystřice pod Hostýnem

22.8.2015 - ORELSKÁ POUŤ: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatý Hostýn

24.8.2015 - ABC VÝTVARNA: Středisko volného času Včelín, Bystřice pod Hostýnem

29.8.2015 - SEDMÁ POUŤ PEDAGOGŮ: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatý Hostýn

30.8.2015 - SETKÁNÍ HELIGONKÁŘŮ: Areál rybníčky, Brusné

17.7.2015


. ROZHLEDNA KELČSKÝ JAVORNÍK

Před několika lety se rozhodl Podhostýnský mikroregion (PMR), jakožto dobrovolný svazek obcí vybudovat rozhlednu na na Kelčském Javorníku (864 m. n. m.)

rozhledna rozhledna rozhledna
rozhledna rozhledna rozhledna

Na vrcholu stála již v minulosti dřevěná rozhledna, která však musela být z bezpečnostních důvodů stržena. Nová rozhledna by měla v budoucnu sloužit k oživení cestovního ruchu v regionu. V roce 2012 proběhla architektonická soutěž na vypracování návrhu rozhledny, kam se přihlásilo 56 zájemců. Vítězem se stal projekt inženýra Ondreje Balažíka a architektky Marty Balažíkové ve spolupráci s Pavlem Petrů z brněnského B3ateliéru. Návštěvníci budou moci po výšlapu 132 schodů obdivovat krásy Hostýnských vrchů z výšky 35 metrů. Půdorys rozhledny připomíná hodinový ciferník. Absence obvodových stěn bude zajišťovat nepřetržitý kontakt s okolím a každý jedenáctý stupeň střídá zastavení s vyhlídkou.

Je třeba zmínit, že Kelčský Javorník je nejvyšším vrcholem Hostýnských vrchů a náleží do katastrálního území obce Rajnochovice. Po uplatnění restitučních nároků je parcela určená pro výstavbu rozhledny ve vlastnictví Arcibiskupství Olomouckého, jehož zástupcům patří velké díky za vstřícný postoj a resektování požadavků Podhostýnského mikroregionu při řešení náležitostí projektu.

Projektová cena stavby je 10,5 milionu korun, přičemž skutečné náklady na její realizaci korespondují s výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavby, kdy ve třetím kole řízení byla vybrána nabídka firmy Commodum, s. r. o. z Valašské Bystřice. Tato firma nabídla zhotovení rozhledny za nejnižsí cenu ze všech podaných nabídek, a to plně v souladu s ostatními podmínkami vyhlášené výzvy na výběr zhotovitele, za cenu 9 787 255,- Kč vč. DPH.

Podhostýnský mikroregion byl úspěšný v pozici žadatele o poskytnutí dotace na realizace této stavby a má přislíbenou dotaci v rozsahu 85 % z celkových nákladů z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, přičemž poskytovatelem dotace je Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava. Na financování zbývajících 15 % z nákladů se podílejí všechny obce Podhostýnského mikroregionu, včetně města Bystřice pod Hostýnem a dále pak podstatnou finanční částkou přispěly také obce z blízkého i vzdálenějšího okolí, nevyjímaje Sdružení přátel Kelčského Javorníku, které přispělo svou sbírkou.

V současné době je realizace stavby na samotném počátku. Dne 18. března 2015 bylo oficiálně předáno staveniště zhotoviteli, který bude následně postupovat dle podepsané smlouvy o dílo, s ohledem na vývoj vnějších vlivů, nevyjímaje klimatické podmínky.

22.4.2015 M.B.
KALENDÁŘ
srpen - 2015
Po
Út
St
Čt
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Dominik
TOPlist
© - Podhostýnský mikroregion, Masarykovo náměsti 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, 2008.

Poslední aktualizace 1.8.2015
počítadlo