Aktuality. INFORMACE O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ROZHLEDNY KELČSKÝ JAVORNÍK

Výstavba Rozhledny Kelčský Javorník byla úspěšně dokončena a stavba předána Podhostýnskému mikroregionu.

Slavnostní otevření rozhledny, jehož se zúčastní zvaní hosté, kteří jakkoliv přispěli ke zdárnému dokončení stavby, je stanoveno na 15. září 2015.

Ani v tento den nebude možný výjezd k rozhledně osobními automobily žádnou z přístupových cest, stejně jako kdykoliv jindy.

Prosíme všechny příznivce rozhleden, turistiky a krásné přírody Hostýnských vrchů o trpělivost, vždyť pro širokou veřejnost bude rozhledna přístupná

od 16. září 2015

časově neomezeně a bez poplatku v souladu s provozním řádem.

rozhledna_p

3.9.2015 M.B.


. DOPORUČUJEME NA ZÁŘÍ

4.9.2015 - RODIČE A DĚTI ANEB JAK SI LÉPE POROZUMĚT: Královská Oáza, Bystřice pod Hostýnem

5.9.2015 - NOČNÍ POCHOD HOSTÝNSKOU MAGISTRÁLOU ANEB NÁŠ YETTY NIKDY NESPÍ: Hostýnské vrchy, Bystřice pod Hostýnem

5.9.2015 - PODHOSTÝNSKÝ SLAMÁK: Obec Brusné, Brusné

5.9.2015 - FOTBAL: FK BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - SK BORŠICE: Fotbalové hřiště Zahájené, Bystřice pod Hostýnem

6.9.2015 - POUŤ ČLENŮ MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatý Hostýn

6.9.2015 - POHÁDKOVÝ LES: Městský park Zahájené, Bystřice pod Hostýnem

14.9.2015 - 3. MEZINÁRODNÍ SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM: Střední škola nábytkářská a obchodní, Bystřice pod Hostýnem

18.9.2015 - 149. ZÁMECKÝ KONCERT SE SIMONOU BABČÁKOVOU: Sváteční sál bystřického zámku, Bystřice pod Hostýnem

18.9.2015 - FRANTIŠKÁNSKÁ POUŤ: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatý Hostýn

19.9.2015 - SOUTĚŽ DO SKÁLY: Areál Skála, Rychlov

26.9.2015 - NOC LOUDONŮ: Zámek, Bystřice pod Hostýnem

26.9.2015 - EXTREME NORDIC WALKING MARATON 2015: Hotel Harmonie, Chvalčov

27.9.2015 - STREET 69: Kulturní dům, Vítonice

2.9.2015


. NA KELČSKÉM JAVORNÍKU ROSTE ROZHLEDNA

Od března letošního roku, kdy bylo oficiálně předáno stanoviště firmě Commodum, jež je zhotovitelem stavby Rozhledna Kelčský Javorník, uplynuly čtyři měsíce. Během této doby panuje na nejvyšším vrcholu Hostýnských hor čilý stavební ruch bez zbytečných časových prodlev. K dnešnímu dni je na vrcholu vyvezen materiál potřebný ke stavbě jednotlivých segmentů a rozhledna pomalu roste.

rozhledna rozhledna rozhledna

Právě nyní probíhá montáž ocelové konstrukce ve spojení s dřevěnými lamelami, jež tvoří vlastní plášť rozhledny. Souběžně s tímto probíhají přípravné práce spojené s výrobou zábradlí či jiných ne méně důležitých součástí stavby.

To vše pod přísným dohledem stavebního dozoru a za pomoci všech, jež jakkoliv přispěli k tomu, že Rozhledna na Kelčském Javorníku bude po několika letech úsilí stát.

ROP_EU

29.7.2015 M.B.


. ROZHLEDNA KELČSKÝ JAVORNÍK

Před několika lety se rozhodl Podhostýnský mikroregion (PMR), jakožto dobrovolný svazek obcí vybudovat rozhlednu na na Kelčském Javorníku (864 m. n. m.)

rozhledna rozhledna rozhledna
rozhledna rozhledna rozhledna

Na vrcholu stála již v minulosti dřevěná rozhledna, která však musela být z bezpečnostních důvodů stržena. Nová rozhledna by měla v budoucnu sloužit k oživení cestovního ruchu v regionu. V roce 2012 proběhla architektonická soutěž na vypracování návrhu rozhledny, kam se přihlásilo 56 zájemců. Vítězem se stal projekt inženýra Ondreje Balažíka a architektky Marty Balažíkové ve spolupráci s Pavlem Petrů z brněnského B3ateliéru. Návštěvníci budou moci po výšlapu 132 schodů obdivovat krásy Hostýnských vrchů z výšky 35 metrů. Půdorys rozhledny připomíná hodinový ciferník. Absence obvodových stěn bude zajišťovat nepřetržitý kontakt s okolím a každý jedenáctý stupeň střídá zastavení s vyhlídkou.

Je třeba zmínit, že Kelčský Javorník je nejvyšším vrcholem Hostýnských vrchů a náleží do katastrálního území obce Rajnochovice. Po uplatnění restitučních nároků je parcela určená pro výstavbu rozhledny ve vlastnictví Arcibiskupství Olomouckého, jehož zástupcům patří velké díky za vstřícný postoj a resektování požadavků Podhostýnského mikroregionu při řešení náležitostí projektu.

Projektová cena stavby je 10,5 milionu korun, přičemž skutečné náklady na její realizaci korespondují s výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavby, kdy ve třetím kole řízení byla vybrána nabídka firmy Commodum, s. r. o. z Valašské Bystřice. Tato firma nabídla zhotovení rozhledny za nejnižsí cenu ze všech podaných nabídek, a to plně v souladu s ostatními podmínkami vyhlášené výzvy na výběr zhotovitele, za cenu 9 787 255,- Kč vč. DPH.

Podhostýnský mikroregion byl úspěšný v pozici žadatele o poskytnutí dotace na realizace této stavby a má přislíbenou dotaci v rozsahu 85 % z celkových nákladů z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, přičemž poskytovatelem dotace je Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava. Na financování zbývajících 15 % z nákladů se podílejí všechny obce Podhostýnského mikroregionu, včetně města Bystřice pod Hostýnem a dále pak podstatnou finanční částkou přispěly také obce z blízkého i vzdálenějšího okolí, nevyjímaje Sdružení přátel Kelčského Javorníku, které přispělo svou sbírkou.

V současné době je realizace stavby na samotném počátku. Dne 18. března 2015 bylo oficiálně předáno staveniště zhotoviteli, který bude následně postupovat dle podepsané smlouvy o dílo, s ohledem na vývoj vnějších vlivů, nevyjímaje klimatické podmínky.

22.4.2015 M.B.
KALENDÁŘ
září - 2015
Po
Út
St
Čt
So
Ne
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Bronislav
TOPlist
© - Podhostýnský mikroregion, Masarykovo náměsti 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, 2008.

Poslední aktualizace 3.9.2015
počítadlo