Kalendář akcí


září
2.9.2016PODHOSTÝNSKÉ ZÁŘÍ
20:00Bystřice pod Hostýnem
Valašský soubor písní a tanců Rusava za podpory Města Bystřice pod Hostýnem, Zlínského kraje a Folklorního sdružení ČR pořádá setkání folklorních souborů s názvem PODHOSTÝNSKÉ ZÁŘÍ, které se uskuteční 2. a 3. září 2016. V pátek 2. září 2016 se od 19.30 hodin na nádvoří bystřického zámku uskuteční promítání Letního folklorního kina, jež je připravováno ve spolupráci s tvůrčími folklorními spolky ze Strážnice a Strání. Ti, kdo zavítají na páteční program, uvidí film Chodíval Matúšek a Kača spolku Obrázky ze Strážnice. Celý večer tak bude na zámku v Bystřici patřit regionu Slovácka. K tomu patří i Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka, která bude celý program provázet krásnou lidovou hudbou k tanci i poslechu a dokreslí tak atmosféru večera. A na Slovácku také nemůže chybět kvalitní víno. Letos se jeho příznivci mohou těšit na výborné víno z produkce vinařů z obce Perná na úbočí Pálavy. Připravena je rovněž beseda s jejich tvůrci. V sobotu 3. září se od 14.00 hodin můžete těšit na vystoupení Dětského souboru Klobučánek z Valašských Klobouk, Dětského folklorního souboru Ječmínek z Mysločovic, Dětského folklorního souboru Píšťaličky z Bystřice pod Hostýnem, Dětského valašského souboru Malá Rusava z Bystřice pod Hostýnem, Hanáckého souboru písní a tanců Klas z Kralic, Folklórního souboru Doliňáci ze Starého Města, Seniorské folklórní skupiny Vsacani ze Vsetína, Věčně mladého Danaje ze Strážnice, Tančního souboru Světlovan z Bojkovic, Folklorného súboru Skaličan ze Skalice, Cimbálové muziky Bukovina z Bystřice pod Hostýnem a na domácí Valašský soubor písní a tanců Rusava. Od 19.00 hodin bude připravena lidová zábava. Vstupné 80 Kč dospělí, studenti, senioři 40 Kč. V případě špatného počasí se program přesouvá do Kino Klub Sušil. Více informací na www.rusava.net
3.9.2016FRANTIŠEK VRÁNA – NÁBYTEK, INTERIÉRY, VOLNÁ TVORBA
Bystřice pod Hostýnem
Repríza výstavy k nedožitým osmdesátým narozeninám akademického architekta Františka Vrány připravená Národním centrem nábytkového designu, o. p. s. za podpory města Bystřice pod Hostýnem a Zlínského kraje se koná v galerii zámku v termínu 3. – 25. 9. 2016.Vernisáž výstavy proběhne v pátek 2. září 2016 v 17 hodin ve svátečním sále zámku.Retrospektivní výstava Františka Vrány se snaží o komplexní představení autorovy tvorby, důraz je však kladen na originální kresby tužkou a tuší, pastely, akvarely a koláže, od nejstarších scénografických a interiérových studií, které Vránovi žáci s respektem označují za „dobové vizualizace“, po kresby dokumentující přípravu dlouhodobých úkolů v 70. a 80. letech. Tyto veřejnosti neznámé materiály, uchovávané ve sbírkách Muzea města Brna, představují svého tvůrce jako osobnost nadanou mimořádnými výtvarnými schopnostmi.
3.9.2016POHÁDKOVÝ LES
14:30Bystřice pod Hostýnem
Středisko volného času Včelín srdečně zve všechny děti a rodiče na POHÁDKOVÝ LES, který se uskuteční v sobotu 3. září 2016. Start od 14.30 do 15.00 hodin u rybníka v Zahájeném. Pohádkovým lesem vás provedou známé pohádkové bytosti, v areálu SVČ Včelín se pak můžete těšit na vystoupení PEPÍNO PRCKA, DĚTSKÉ TETOVAČKY, SKÁKACÍ HRAD, TÁBORÁK (špekáčky s sebou) aj. Vstupné: 30 Kč/děti, 10 Kč/dospělí. Občerstvení zajištěno. Za nepříznivého počasí se akce nekoná. Více informací na www.svcvcelin.cz, tel. 731 162 816
3.9.2016OSLAVY 80 LET SDH DRŽKOVÁ
8:00Držková
Sbor dobrovolných hasičů v Držkové si Vás dovoluje pozvat na oslavy 80 let založení sboru. Oslavy se uskuteční 3. a 4. září 2016. V sobotu se můžete těšit od 9.00 do 12.00 hodin na den otevřených dveří hasičské zbrojnice (výstava), v 10.30 hodin proběhne slavnostní průvod obcí v 11.00 hodin mše svatá u kaple sv. Václava v Držkové a křest sochy sv. Floriána. Od 15.00 hodin proběhne za budovou obecního úřadu hasičské odpoledne pro malé i dospělé, k tanci i poslechu bude hrát místní skupina Mrazivá Šála, ukázka techniky, hry a soutěže, občerstvení. V neděli 4. září 2016 pak můžete od 9.00 do 12.00 hodin navštívit výstavu v hasičské zbrojnici. Přesný časový harmonogram naleznete v přiložené pozvánce.
3.9.2016MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO
14:00Svatý Hostýn
V sobotu 3. září 2016 ve 14.00 hodin se u Vodní kaple na Svatém Hostýně uskuteční MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO. Více informací na www.hostyn.cz
3.9.2016POUŤ CHARITY KE SVATÉ BRÁNĚ
11:30Svatý Hostýn
V sobotu 3. září 2016 se na Svatém Hostýně uskuteční Charitní pouť ke Svaté bráně na Svatý Hostýn. Program pouti: v 10.00 hodin cestou světla ke Svaté bráně (sraz u sochy Nejsvětějšího srdce Ježíšova na schodišti k bazilice), v 11.30 hodin mše svatá - hlavní celebrant otec arcibiskup Jan Graubner. 13.30 - 13.45 hodin přednáška MUDr. Krausové - skutky tělesného a duchovního milosrdenství - sál poutního domu č.3, 14.00 - 15.00 hodin adorace v bazilice
3.9.201624. MUKLOVSKÁ POUŤ NA SVATÉM HOSTÝNĚ
10:00Svatý Hostýn
Konfederace politických vězňů ČR a její pobočka v Bystřici pod Hostýnem pořádají v sobotu 3. září 2016 muklovskou pouť. Pontifikální mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie se uskuteční v 10.00 hodin a celebrovat ji bude kardinál Mons. ThLic. Dominik Duka OP - arcibiskup pražský, opat strahovského kláštera Michael Josef Pojezdný O. Praem. společně s rektorem baziliky P. Jiřím Šolcem SJ. Po ukončení mše svaté bude setkání u památníku konfederace politických vězňů ČR. Více informací na www.hostyn.cz
4.9.2016POUŤ ČLENŮ MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ
9:15Svatý Hostýn
V neděli 4. září 2016 se na Svatý Hostýn uskuteční pouť členů Matice svatohostýnské. Pontifikální mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie bude v 9.15 hodin. Hlavní celebrant o. arcibiskup Jan Graubner. Více informací na www.hostyn.cz
5.9.2016ŠLÁGROVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI
18:00Bystřice pod Hostýnem
V pondělí 5. září 2016 se od 18.00 hodin ve Společenském domě Sušil Bystřice pod Hostýnem uskuteční ŠLÁGROVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI s kapelou Veselá trojka Pavla Kršky s Ivanem Valentou a Frantou Uhrem. Vstup zdarma. Po skončení programu proběhne neformální diskuze u drobného pohoštění. Kapacita sálu je omezena. Místa si můžete rezervovat na e-mailu sekretariat@ivalenta.cz nebo na telefonním čísle +420 728 706 448.
10.9.2016NOČNÍ POCHOD HOSTÝNSKOU MAGISTRÁLOU ANEB NÁŠ YETTY NIKDY NESPÍ
Bystřice pod Hostýnem
Hostýnský Yetty zve všechny své příznivce na tradiční noční pochod Hostýnskou magistrálou se spoustou zábavy a opékáním špekáčků. Akce se uskuteční v sobotu 10. září 2016. Od 18.30 hodin se na Trojáku uskuteční registrace účastníků, poté bude následovat pochod za šera směrem na Bludný a od 22.00 hodin bude připraven pochod za tmy z Bludného do Rajnochovic. Těšit se můžete na setkání s Yettym, opékání špekáčků a rockovou dvojku M + M (TIP TOP -Q). Yetty bus vyjede z Bystřice pod Hostýnem v 18.00 hodin ze zastávek vlakové nádraží, autobusové nádraží náměstí, Chvalčov (Lhotka, U Křížku, pošta, Říka), Valašky a Tesák. Zpátky všechny účastníky doveze zpět do Bystřice pod Hostýnem. S sebou si vezměte baterku, teplé nepromokavé oblečení, pevné boty, pláštěnku, nabitý mobilní telefon. Účast na akci je na vlastní riziko. Za osoby mladší 18 let zodpovídají rodiče. Registrace účastníků na www.hm52.cz do soboty 10. září do 12.00 hodin. Zápisné 50 Kč pro účastníky od15 let.
10.9.2016FOTBAL: FK BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - FC VSETÍN
16:00Bystřice pod Hostýnem
FK Bystřice pod Hostýnem Vás zve na domácí utkání, které se uskuteční v sobotu 10. září 2016 v 16.00 hodin na fotbalovém hřišti v městském parku Zahájeném. Utkají se FK Bystřice pod Hostýnem proti FC Vsetín. Více informací na http://fkbph.webnode.cz
12.9.2016BYSTŘICKÉ DŘEVOSOCHÁNÍ 2016
Bystřice pod Hostýnem
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem si Vás dovoluje pozvat na 4. ročník MEZINÁRODNÍHO SOCHAŘSKÉHO SYMPOZIA. Letošní sympozium bude probíhat od 12. do 16. září 2016 a bude na téma DŘEVO OŽÍVÁ. Slavnostní vernisáž sympozia se uskuteční v pátek 16. září 2016 v 15.30 hodin u budovy Domu mládeže na Mlýnské ulici 1425. Program sympozia naleznete na přiložené pozvánce. Více informací na www.ssno.cz, ssno@ssno.cz či telefonu 573 380 802.
16.9.2016FRANTIŠKÁNSKÁ NÁRODNÍ POUŤ
18:00Svatý Hostýn
Ve dnech 16.–17. září 2016 se na Svatém Hostýně uskuteční národní pouť sekulárního františkánského řádu. V pátek v 18.00 hodin se uskuteční mše svatá v kapli poutního domu, v 19.30 hodin bude připravená společná františkánská večeře v jídelně poutního domu, od 21.30 hodin adorace v kapli a ve 22.00 hodin modlitba před spaním. V sobotu od 6.50 hodin ranní chvály v kapli poutního domu, v 7.30 hodin snídaně, v 8.30 hodin beseda s rakouskými sekulárními františkány v Jurkovičově sále, v 10.15 hodin poutní mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, kterou bude celebrovat provinciál Františkánů P. Jeroným František Jurka OFM, ve 12.15 hodin oběd, ve 13.00 hodin požehnání v bazilice a ve 13.40 hodin Brána milosrdenství a závěr poutě. Více informací na www.hostyn.cz
17.9.2016SOUTĚŽ DO SKÁLY
Bystřice pod Hostýnem
Sbor dobrovolných hasičů Rychlov zve na SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU DO SKÁLY, která se uskuteční v sobotu 17. září 2016 v areálu Skála v Rychlově. Více informací na www.hasici-rychlov.wz.cz
21.9.2016MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
19:00Bystřice pod Hostýnem
Město Bystřice pod Hostýnem Vás srdečně zve na zábavný pořad MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM a Josefem Náhlovským, který se uskuteční ve středu 21. září 2016 od 19.00 hodin v Kino Klub Sušil. Cena vstupenek 280 Kč, 260 Kč a 240 Kč. Předprodej vstupenek od pondělí 15. srpna 2016 od 8.00 hodin v Městském informačním centru Bystřice pod Hostýnem.
21.9.2016BIJÁSEK - KRÁLOVÉ HOR
8:00Bystřice pod Hostýnem
Příběh o silném přátelství chlapce a orla. Mládě orla je svým starším bratrem vyhozeno z hnízda, a tím odsouzeno k smrti. Chlapec Lucas (Manuel Camacho) nezná lásku, ani teplo domova. Po smrti matky se jeho otec (Tobias Moretti) uzavřel do sebe a utápí se v zármutku. Osud svádí Lucase a orlí mládě dohromady. Chlapec ptáče zachrání a pojmenuje ho Abel. Tajně se o něj stará, krmí ho. Ve společnosti mladého dravce nachází lásku a přátelství, které mu doma tolik chybí. S pomocí starého lovce Danzera (Jean Reno) učí Abela létat a lovit. Jak dravec roste a sílí, blíží se den, kterého se Lucas bojí. Den, kdy bude muset svého opeřeného přítele vypustit zpět do volné divočiny. Rakouský fil režíroval Gerardo Olivares, Otmar Punker a Joanne Reay. V českém znění. Mládeži přístupno bez omezení.
22.9.2016FILMOVÝ KLUB - SÍLA ŽIVOTA
20:00Bystřice pod Hostýnem
"Tři duševně narušené a zcela zmatené ženy se octnou až na samé americké hranici. Náročného úkolu dopravit je zpět do Iowy se ujme svérázná Mary Bee Cuddy (Hilary Swank). Řídit dostavník plný pomatených žen na cestě dlouhé 400 mil je ovšem téměř nad její síly a proto si na výpomoc najme odpadlíka George Briggse (Tommy Lee Jones). Tato nesourodá dvojice čelí během vyčerpávající cesty prérií neustálým hrozbám a psychickému vypětí. Podaří se jim dovézt jejich zvláštní ""náklad"" až do cíle? Koprodukční western USA a Francie režíroval Tommy Lee Jones. V dalších rolích se představí Grace Gummer, Miranda Otto, Sonja Richter, John Lithgow a další. V původním znění s titulky. Mládeži od 12 let přístupno."
24.9.2016FOTBAL: FK BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - TJ KELČ
15:30Bystřice pod Hostýnem
FK Bystřice pod Hostýnem Vás zve na domácí utkání, které se uskuteční v sobotu 24. září 2016 v 15.30 hodin na fotbalovém hřišti v městském parku Zahájeném. Utkají se FK Bystřice pod Hostýnem proti TJ Kelč. Více informací na http://fkbph.webnode.cz


KALENDÁŘ
září - 2016
Po
Út
St
Čt
So
Ne
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
VáclavROZHLEDNA NA FB
Jame na Facebooku
Jame na Facebooku
Rozhlednu Kelčský Javorník
najdete i na Facebooku


UBYTOVÁNÍ V PMR

Katalog ubytování
katalog ubytování
ke stažení


TOPlist
© - Podhostýnský mikroregion, Masarykovo náměsti 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, 2008.

Poslední aktualizace 23.9.2016
počítadlo