NW MARATON 2016
AKTUALITY
TRASY
O PROJEKTU
.TRASY >>> Bystřička.
Znak Obce Název: Obec Bystřička
Celková rozloha obce: 951 ha, nadmořská výška 305 m n. m. nejvyšší bod 678 m Zámčiska na Klenově
Počet obyvatel: 973
Kontakt: Bystřička 82, 756 24 Bystřička, tel.: +420 571 443 258
www.bystricka.cz, obec.bystricka@telecom.cz

Poloha: Obec Bystřička leží na západním okraji Vsetínských vrchů. Nejníže položená část se nachází v severozápadním okraji katastru, v místech, kde protéká řeka Vsetínská Bečva.

Stručná historie: Obec Bystřička vznikla na potoku stejného jména pasekářskou kolonizací poddaných z Růžďky v polovině 17. století. Na tomto místě již dříve stála zaniklá a zpustlá obec Svojanov, ta byla připomínána již před rokem 1505.Jako ves se Bystřička poprvé připomíná roku 1647, kdy byla založena vsetínským pánem Mikulášem Pázmánym. Roku 1770 se připomíná pod Klenovem lom na vápenec a pec na pálení vápna. V letech 1908 - 1912 byla vybudována údolní přehrada, která měla vodou zásobovat plánovaný průplav Dunaj-Odra-Labe. Přehrada pozměnila tvář obce a přeměnila ji v jedno z turistických center Valašska.Do poloviny minulého století byla Bystřička charakteristickou zemědělskou obcí. Území dnešní obce Bystřičky bylo překvapivě osídleno již v pravěku a středověku, nejde však o osídlení kontinuální. Na kopci Klenov, tyčícím se nad údolím dnešní přehradní nádrže, byl zjištěn obranný val a zbytky keramiky z prvního tisíciletí před Kristem; šlo o jedno ze sídel lužické kultury, na Vsetínsku. Totéž platí o příslušnících púchovské kultury, kteří na Klenov přišli v prvním tisíciletí našeho věku. Poté ovšem následuje naprostá absence zpráv o případném osídlení. Situace se mění až s tzv. velkou kolonizací. Opět na Klenově, resp. na jeho vrcholku dodnes zvaném Zámčisko, došlo ke stavbě opevněného objektu, tvrze. Její podoba je nerekonstruovatelná vzhledem k tomu, že část skály, na níž tvrz stála, se v 19. století zřítila do údolí. Tradičně bývá tato tvrz ztotožňována s hradem Freundsberg, který známe z roku 1308, kdy patřil spolu se vsetínským panstvím Templářům.

    Přírodní zajímavosti:
  • přírodní rezervace Klenov (hřebenové partie se skalními výchozy zvané Zámčiska a přírodně zachovalými lesními porosty s výskytem vzácné fauny)
  • přírodní památka U Vaňků (listnatý les s přirozenou skladbou dřevin a přilehlé louky s bohatou populací ladoňky karpatské)
  • přehrada Bystřička – vybudovaná v letech 1907 – 1912 na potoku Bystřice. Téměř čtyřicetihektarová plocha láká milovníky koupání a vodních sportů, rekreační oblast
  • naučná stezka Jana Karafiáta
  • cyklotrasa č. 501 Lešná – Vsetín, cyklotrasa č.501 přes Valašské Meziříčí
  • naučná stezka Klenov
OKRUH: BystřičkaZvětšit mapu
TRASY
Maraton - malý okruh
Maraton - velký okruh
Bystřice pod Hostýnem
Chvalčov
Držková
Hošťálková
Loukov
Podhradní Lhota
Rajnochovice
Rusava
Bystřička
Jablůnka
Kateřinice
Lhota u Vsetína
Liptál
Oznice
Pržno
Ratiboř
Růžďka
FOTOGALERIE
100
zde do fotogalerie
KE STAŽENÍ
Podhostýnsko - stravování PDF
Podhostýnsko - ubytování PDF
Střední Vsetínsko - katalog PDF
PARTNEŘI PROJEKTU
MAS Podhostýnska, o. s.
Organizace zaměřená na podporu rozvoje venkova, prostřednictvím metody LEADER. www.mas-podhostynska.cz
O.s. MAS Stř. Vsetínsko
Organizace zaměřená na podporu rozvoje venkova +420 724 179 455
WSAEKO, s.r.o.
Firma realizující služby související s průzkumnými geologickými pracemi www.wsaeko.cz
Z – PROJEKT
Projekční kancelář +420 602 733 742
PAWNEE
Turistický oddíl mládeže – Bystřice pod Hostýnem www.pawnee.cz
Solisko, o.s.
Organizace podporující kulturní a sportovní dění v obci Držková www.solisko.cz
SOLA RESORT, s.r.o.
Subjekt poskytující ubytovací a wellnes služby www.sola.cz
Nordic walking live, o.s.
Organizace zaměřená na propagaci a osvětu nordic walkingu www.nwlive.cz
POČITADLO PŘÍSTUPŮ

TOPlist

VÝŠKOPIS TRASYITINERÁŘSTATISTIKA
Výškopis trasyItinerář trasyStatistika trasy
Partneři projektu
Poslední aktualizace dne 5.3.2017