CSS Podhostýnsko

CSS Podhostýnsko

Cílem projektu CSS je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do dobrovolného svazu obcí.

CSS poskytuje potřebné a požadované služby dle požadavků starostů a dalších zástupců obcí v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence např. v oblasti rozvoje obcí, právního a správního poradenství, organizačních a ekonomických agend, finančně - rozvojového managementu, poskytování informačního servisu apod.

CSS poskytuje rovněž odborné poradenství v oblasti přeneseného výkonu státní správy. Rozhodovací pravomoc vždy zůstává na samotných obcích.


  CSS vykonává tyto úkony:
 • Příprava obecně závazných vyhlášek,
 • příprava vzorů nájemních či kupních smluv,
 • zajištění vzdělávání v požadovaných oblastech veřejné správy,
 • příprava, řízení a administrace projektů obcí a mikroregionu,
 • monitoring dotačních titulů,
 • propagace DSO Podhostýnsko (aktualizace webu podhostynsko.cz, vydávání Podhostýnského zpravodaje),
 • příprava veřejných zakázek vč. odborných konzultací,
 • prosazování společných zájmů,
 • zpracování strategie rozvoje jednotlivých obcí a mikroregionu,
 • zajišťuje funkci pověřence ochrany osobních údajů pro členské obce a příspěvkové organizace v mikroregionu.

KONTAKT NA NÁS

Sídlo:
Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Kancelář CSS:
Fryčajova 888, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

E-mail:
mikroregion@podhostynsko.cz

www stránky:
www.podhostynsko.cz