Realizované projekty

Realizované projekty

Přehled realizovaných projektů v Podhostýnském mikroregionu od roku 2000

Rozhledna Kelčský Javorník
Místo: Při vrcholu Kelčského Javorníka na území obce Rajnochovice v nadmořské výšce 865 m. n. m.
Rok: 2015
Popis: Výstavba Rozhledny Kelčský Javorník - konstrukce kombinace modřínových lepených profilů a žárově zinkované oceli.
Žadatel: Podhostýnský mikroregion
Náklady: 10 494 000 Kč
Poskytovatel dotace: ROP Střední Morava
Dotace: 8 919 000 Kč


Multifunkční regionální datová síť

Místo: Podhostýnský mikroregion

Rok: 2000-2001
Popis: Internetizace venkovského regionu - připojení 15 obecních úřadů a veřejných budov v obcích Podhostýnského mikroregionu do státního informačního systému
Žadatel: Podhostýnský mikroregion
Náklady: 823 000 Kč
Poskytovatel dotace: MMR ČR - Program obnovy vesnice DT7
Dotace: 400 000 KčStudie odkanalizování Podhostýnska
Místo: Podhostýnský mikroregion
Rok: 2001
Popis: Vytvoření projektové studie jako podklad pro řešení problematiky odkanalizování regionu Podhostýnsko
Žadatel: Podhostýnský mikroregion
Náklady: 300 000 Kč
Poskytovatel dotace: MMR ČR - Program obnovy vesnice DT 7
Dotace: 100 000 KčLávka pro pěší ve Chvalčově

Místo: Chvalčov Rok: 2005
Popis: Výstavba nové lávky pro pěší přes říčku Bystřičku s cílem zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu pro návštěvníky Hostýnských vrchů
Žadatel: Podhostýnský mikroregion Náklady:
(tis. KČ) 1 300
Poskytovatel dotace: Zlínský kraj - Podprogram na podporu obnovy venkova Dotace:
(tis. KČ) 519 


Drobná architektura Podhostýnského mikroregionu
Místo: Podhostýnský mikroregion
Rok: 2000-2001
Popis: Zmapování objektů drobné architektury Podhostýnského mikroregionu a postupná rekonstrukce vybraných objektů
Žadatel: Podhostýnský mikroregion
Náklady: 535 000 Kč
Poskytovatel dotace: MMR ČR - Program obnovy vesnice DT 7
Dotace: 300 000 Kč 


Stanovení a označení cyklistických tras Podhostýnského mikroregionu
Místo: Podhostýnský mikroregion
Rok: 2000-2001
Popis: Vyznačení a označní sítě regionálních cyklotras Hostýnských vrchů a Podhostýnska, instalace panoramatických map s cyklostezkami a vydání cyklomap, rekonstrukce cyklostezky v Bystřici pod Hostýnem
Žadatel: Podhostýnský mikroregion
Náklady: 1 260 000 Kč
Poskytovatel dotace: MMR ČR - Program obnovy vesnice DT 7
Dotace: 600 000 Kč


Územní energetická koncepce
Místo: Podhostýnský mikroregion
Rok: 2004
Popis: Zmapování a analýza současného využívání jednotlivých druhů energií v regionu Podhostýnsko, návrh na využití obnovitelných zdrojů energie ve výhledu
Žadatel: Podhostýnský mikroregion
Náklady: 290 000 Kč
Poskytovatel dotace: ČEA - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie Dotace: 130 000 Kč


Komunální technika pro údržbu obcí
Místo: Podhostýnský mikroregion Rok: 2006
Popis: Nákup chybějící komunální techniky pro letní i zimní údržbu obcí regionu Podhostýnsko, zejména pak rekreačních oblatí Rusava a Rajnochovice
Žadatel: Podhostýnský mikroregion Náklady:
(tis. KČ) 1 200
Poskytovatel dotace: Zlínský kraj - Podprogram na podporu obnovy venkova Dotace:
(tis. KČ) 600