Podhostýnský mikroregion

O Podhostýnském mikroregionu

Podhostýnský mikroregion je svazkem 15 obcí, který se nachází v severní části Zlínského kraje v okolí Svatého Hostýna. Území je tvořeno z části podhůřím a z části velmi rázovitou kopcovitou částí Hostýnských vrchů, s jejich nejvyšším vrcholem Kelčským Javorníkem (865 m n. m.). Toto sdružení bylo založeno v roce 1999 s cílem koordinace postupu rozvoje území, zlepšování podmínek pro rozvoj turistického ruchu a propagace zdejší krajiny. Přirozeným centrem mikroregionu a zároveň obcí s rozšířenou působností je město Bystřice pod Hostýnem. Dalšími členy svazku jsou obce Blazice, Brusné, Chomýž, Chvalčov, Jankovice, Komárno, Loukov, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod Hostýnem a Vítonice.Celková rozloha mikroregionu je 168,21 km2.

V celé lokalitě se díky různorodému geologickému podloží nachází celá řada přírodních památek a zajímavostí (jako příklad lze uvést nedávno objevenou houbu slzečník papouščí, která doposud nebyla nalezena nikde jinde v Evropě). Přírodní park Hostýnské vrchy je jediným rozsáhlým chráněným územím mikroregionu, jehož výměra činí cca 98 km2. K významným chráněným územím menšího rozsahu patří např. přírodní rezervace Kelčský Javorník s dochovaným pralesovitým porostem horských bučin a javořin, přírodní jedlobučinová rezervace Tesák či typický karpatský les pralesovitého charakteru Čerňava. Podhostýnský mikroregion je oblastí s vysokým potenciálem cestovního ruchu, k čemuž jej předurčují obrovské přírodní a kulturní hodnoty území. Dominantou a symbolem celého Podhostýnska je poutní místo Sv. Hostýn s barokním chrámem Panny Marie a křížovou cestou od architekta Dušana Jurkoviče (mimo jiné odsud pochází jeden ze základních kamenů Národního divadla). Vrchol Hostýna je významným církevním centrem Moravy a cílem obrovského množství turistů.

Kvalitní a dobře značená síť turistických stezek uspokojuje nejen milovníky pěší a cyklo turistiky, ale v zimním období má co nabídnou také běžkařům. Troják, Tesák a Rusava jsou zdejší tradiční centra sjezdového lyžování. V letní sezóně mohou návštěvníci a turisté využít sportovně rekreační areál v městském parku Zahájené v Bystřici pod Hostýnem, který slouží k širokému sportovnímu a rekreačnímu využití (koupaliště, tenisové kurty, fotbalové hřiště, minigolf aj.). V Osíčku a na Rusavě jsou pak nově rekonstruovaná koupaliště s vyhřívanou vodou a řadou moderních vodních atrakcí. Vyhledávanou rekreační aktivitou je i hippoturistika, kterou mohou návštěvníci a turisté vyzkoušet v Rajnochovicích.

Dobijte energii v srdci panenské přírody

Podhostýnský mikroregion disponuje velkými kulturními a přírodními hodnotami. Z toho plyne velký rozvojový potenciál v oblasti cestovního ruchu a rekreace. Centrem regionu je Bystřice pod Hostýnem se zámkem, který byl přestavěn z původní tvrze. K prohlídce se zde nabízí jak stálé expozice, tak příležitostné výstavy. V předzámčí zámku je umístěno Informační centrum, jehož pracovníci zajišťují prohlídku zámku, poskytují informace o turistických atraktivitách regionu, kulturních událostech a možnostech ubytování.

Podhostýnský mikroregion patří mezi vyhledávané turistické oblasti. Celá oblast je protkána sítí značených cyklotras pro pěší turistiku i cykloturistiku, které jsou v zimním období využívány běžkaři.

V mikroregionu se pořádá i spousta sportovních akcí. Konají se zde pravidelná fotbalová utkání či tenisové turnaje. Velkou předností mikroregionu je udržování starých zvyků a lidových tradic. V jednotlivých obcích se stále udržuje bohatá spolková činnost.