Dokumenty Podhostýnského mikroregionu

Dokumenty

V této sekci jsou k dispozici zveřejněné dokumenty Podhostýnského mikroregionu

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled 2015 - 2017

Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Rozpočtový výhled Podhostýnského mikroregionu

  • Je sestaven na období 2015 - 2017
  • Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích
  • Výdaje jsou rozděleny na běžné a kapitálové

Rozpočet mikroregionu

Stanovy dobrovolného svazku obcí Podhostýnský mikroregion