Rozhledna Kelčský Javorník

Rozhledna Kelčský Javorník

Stavba je umístěna při vrcholu Kelčského Javorníka na území obce Rajnochovice v nadmořské výšce 865 metrů. Postavena je s laskavým svolením vlastníka na pozemku Arcibiskupství olomouckého. Investorem je Podhostýnský mikroregion. Momentky z výstavby rozhledny můžete najít ve sekci FOTOGALERIE.


Rozhledna Kelčský Javorník oceněna v prestižní soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2015

   V květnu roku 2015 proběhlo slavnostní vyhlášení již čtrnáctého ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje. Tentokrát v sále Kongresového a kulturního centra otrokovická BESEDA.
Rozhledna Kelčský Javorník byla jednou z celkového počtu 41 přihlášených staveb a v konkurenci dalších devíti staveb v kategorii Realizace rozvojových projektů měst a obcí oceněna Hlavní cenou. Za Podhostýnský mikroregion, jež byl přihlašovatelem stavby, cenu převzal pan Václav Smolka, předseda Podhostýnského mikroregionu a starosta obce Osíčko, Ing. Antonín Stodůlka, starosta obce Chvalčov, Ing. arch. Marta Balážiková, autorka architektonického návrhu a pan Miroslav Zezulka, jednatel společnosti Commodum spol. s r. o., jež byla dodavatelem stavby. Soutěž organizuje krajská společnost Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a ČKAIT, pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka. Odborná porota je složená ze zástupců organizátorů a poradců z řad architektů.


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Cena: 10 000 000 Kč

Podpora: Regionální operační program Střední Morava - 85 % uznatelných nákladů 

Autor architektonického návrhu: Ing. Arch. Marta Balážiková, Brno 

Projektant: Ing. Ondrej Balážik, Brno 

Zhotovitel: COMMODUM, spol s r.o., Valašská Bystřice 

Technický dozor investora a koordinátor: BOZP Ing. Vítězslav Študent, Holešov 

Příprava od záměru po realizaci trvala téměř 10 let

Realizace: III./2015 - VIII./2015 - Konstrukce kombinace modřínových lepených profilů a žárově zinkované oceli 

Výška stavby: 35 metrů

Výška horní vyhlídkové plošiny: 30 metrů

Počet schodů: 156 

Zastavení s vyhlídkou: 12 

Osvětlení napájené fotovoltaickými články

Kolaudace: 27. srpen 2015 

Slavnostní otevření: 15. září 2015 

Užívání bezúplatné v souladu s Provozním řádem 


TURISTICKÉ INFO

Prodejní místa - suvenýry Rozhledna Kelčský Javorník

Obecní úřady Chvalčov, Rajnochovice, Loukov, Vítonice, Slavkov pod Hostýnem, Podhradní Lhota, Osíčko, Městské informační centrum Bystřice pod Hostýnem. 
Restaurační zařízení - Chata na Tesáku, Hostinec ve Dvoře, Hotel Polom v Rajnochovicích a Rajnochovická lesní železnice, Hostinec Na hasičárně a Penzion Balnea v Podhradní Lhotě.

Obecní úřad Chvalčov, Rajnochovice. 
Restaurační zařízení - Chata na Tesáku, Hostinec ve Dvoře, Hotel Polom, Rajnochovická lesní železnice, Hostinec Na hasičárně a Penzion Balnea v Podhradní Lhotě.

Obecní úřad Rajnochovice. 
Restaurační zařízení - Chata na Tesáku, Hostinec ve Dvoře, Hotel Polom, Rajnochovická lesní železnice.

Obecní úřad Chvalčov, Rajnochovice, Loukov, Osíčko, Podhradní Lhota, Městské informační centrum Bystřice pod Hostýnem. 
Restaurační zařízení - Chata na Tesáku, Hostinec ve Dvoře, Hotel Polom, Penzion Škola v Rajnochovicích, Rajnochovická lesní železnice, Hostinec Na hasičárně a Penzion Balnea v Podhradní Lhotě.

Turistická známka č. 2252:

Obecní úřady Chvalčov, Rajnochovice, Loukov, Vítonice, Slavkov pod Hostýnem, Podhradní Lhota, Osíčko, Městské informační centrum Bystřice pod Hostýnem. 
Restaurační zařízení - Chata na Tesáku, Hostinec ve Dvoře, Hotel Polom v Rajnochovicích a Rajnochovická lesní železnice, Hostinec Na hasičárně a Penzion Balnea v Podhradní Lhotě.

Obecní úřad Chvalčov, Rajnochovice. 
Restaurační zařízení - Chata na Tesáku, Hostinec ve Dvoře, Hotel Polom, Rajnochovická lesní železnice, Hostinec Na hasičárně a Penzion Balnea v Podhradní Lhotě.

Obecní úřad Rajnochovice. 
Restaurační zařízení - Chata na Tesáku, Hostinec ve Dvoře, Hotel Polom, Rajnochovická lesní železnice.

Obecní úřad Chvalčov, Rajnochovice, Loukov, Osíčko, Podhradní Lhota, Městské informační centrum Bystřice pod Hostýnem. 
Restaurační zařízení - Chata na Tesáku, Hostinec ve Dvoře, Hotel Polom, Penzion Škola v Rajnochovicích, Rajnochovická lesní železnice, Hostinec Na hasičárně a Penzion Balnea v Podhradní Lhotě.

Turistická nálepka:

Obecní úřad Chvalčov, Rajnochovice. 
Restaurační zařízení - Chata na Tesáku, Hostinec ve Dvoře, Hotel Polom, Rajnochovická lesní železnice, Hostinec Na hasičárně a Penzion Balnea v Podhradní Lhotě.

Obecní úřad Rajnochovice. 
Restaurační zařízení - Chata na Tesáku, Hostinec ve Dvoře, Hotel Polom, Rajnochovická lesní železnice.

Obecní úřad Chvalčov, Rajnochovice, Loukov, Osíčko, Podhradní Lhota, Městské informační centrum Bystřice pod Hostýnem. 
Restaurační zařízení - Chata na Tesáku, Hostinec ve Dvoře, Hotel Polom, Penzion Škola v Rajnochovicích, Rajnochovická lesní železnice, Hostinec Na hasičárně a Penzion Balnea v Podhradní Lhotě.

Kovový štítek na hole:

Obecní úřad Rajnochovice. 
Restaurační zařízení - Chata na Tesáku, Hostinec ve Dvoře, Hotel Polom, Rajnochovická lesní železnice.

Obecní úřad Chvalčov, Rajnochovice, Loukov, Osíčko, Podhradní Lhota, Městské informační centrum Bystřice pod Hostýnem. 
Restaurační zařízení - Chata na Tesáku, Hostinec ve Dvoře, Hotel Polom, Penzion Škola v Rajnochovicích, Rajnochovická lesní železnice, Hostinec Na hasičárně a Penzion Balnea v Podhradní Lhotě.

Klasické pohlednice:

Obecní úřad Chvalčov, Rajnochovice, Loukov, Osíčko, Podhradní Lhota, Městské informační centrum Bystřice pod Hostýnem. 
Restaurační zařízení - Chata na Tesáku, Hostinec ve Dvoře, Hotel Polom, Penzion Škola v Rajnochovicích, Rajnochovická lesní železnice, Hostinec Na hasičárně a Penzion Balnea v Podhradní Lhotě.

Turistické razítko:

Rozhledna Kelčský Javorník, Obecní úřad Chvalčov, Rajnochovice, Hostinec ve Dvoře, Chata na Tesáku, Městské informační centrum Bystřice pod Hostýnem, prodejna potravin v potravin v Lhotě.


ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 


Je vstup na rozhlednu časově či jinak omezen?

Ne, vstup na rozhlednu je časově neomezený, není stanovena provozní doba. Vstup je možný v podstatě kdykoliv, a to v souladu s Provozním řádem, s ohledem na aktuální povětrnostní podmínky.

Je vstup na rozhlednu zpoplatněn?

Ne, vstup na rozhlednu je volný.

Kde lze zakoupit propagační předměty vztahující se k rozhledně? Jaký sortiment?

Zatím jsou v nabídce pohlednice, výroční turistická známka, pracovní verze turistické mapy a stručné informace o stavbě rozhledny. Výroční TZ lze zakoupit na OÚ Rusava, Rajnochovice, Loukov, Chvalčov, Osíčko a IC Bystřice pod Hostýnem. Na totožných místech kromě OÚ Rusava je k dostání pohlednice. Ostatní materiály jsou dostupné na OÚ Rajnochovice a v některých hotelech a restauracích v Rajnochovicích. Taktéž v restauraci na Tesáku.

Je možno v okolí rozhledny rozdělávat oheň či tábořit a stanovat?

Rozdělávat a otevřený oheň nebo s ním jinak manipulovat, ani stanovat je v okolí rozhledny zakázáno. Vzhledem k faktu, že všechny okolní pozemky jsou pozemky lesními, a §20 zákona 4. 289/1995Sb o lesích výše uvedené činnosti zakazuje pod pokutou až 15 000,- Kč, tábořit ani rozdělávat oheň zde nedoporučujeme.

Lze se na rozhlednu dostat osobním automobilem?

Nelze, příjezdová cesta k rozhledně je cestou lesní, vjezd a parkování všech motorových vozidel na lesní pozemky, až na zákonem povolené výjimky, je zakázáno zákonem (§20, zákona o lesích) pod pokutou až 5 000 Kč.

Může na rozhlednu pes?

Vzhledem k roštové konstrukci schodů a zábradlí rozhledny a k faktu, že rozhledna je vysoká 35 metrů, doporučujeme Vašeho domácího mazlíčka nechat dole.

Jaký je maximální povolený počet osob, jež se může současně zdržovat na rozhledně?

Maximální počet je stanoven na 10 dospělých osob současně.

Kde jsou nejbližší restaurace či ubytovací zařízení?

V Rajnochovicích hotel Polom, Hostinec ve Dvoře, hotel Zubříč, Pizzerie Osíčko, restaurace Randevů v Loukově, pohostinství v Podhradní Lhotě, v Loukově, v Osíčku, v hotelu Říka ve Chvalčově.

Kam volat v případě nenadálé události?

V rámci celé České Republiky lze zdarma volat následující čísla pohotovostního záchranného sboru ČR: Policie 158, Hasičský záchranný sbor 150, Zdravotnická záchranná služba 155, Tísňová linka 112

11. Je možné se v okolí rozhledny pohybovat kdekoliv?

Ano, lze, v souladu s §19, zákona o lesích má kdokoliv právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců. Zákaz vstupu platí pouze do míst oplocených za účelem ochrany mladých lesních kultur před zvěří.

Upozorňujeme však, že v blízkosti rozhledny se nachází maloplošné chráněné území (přírodní rezervace), kde je nutno dodržovat při vstupu zákon 114/1992Sb, o ochraně přírody, především pad §34 tohoto zákona.