Klienti DZP Javorník pomáhají Podhostýnskému mikroregionu

07.11.2019

V uplynulých měsících proběhla příjemná spolupráce klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník ve Chvalčově s dobrovolným svazkem obcí Podhostýnský mikroregion.

Vzdáleně o sobě obě tyto organizace již měly jisté povědomí, ovšem okamžikem první společné akce byl až letošní podzim. Cílem bylo umožnit klientům se zdravotním postižením návštěvu Rozhledny Kelčský Javorník. Jejich zdravotní stav jim mnohdy neumožňuje absolvovat dosti náročný turistický výšlap, zdolat nejvyšší vrchol Hostýnských vrchů a současně se pokochat širokými výhledy, který rozhledna nabízí. Předmětem spolupráce bylo provedení úklidu bezprostředního okolí rozhledny tak, jak jej ostatně provádí obce mikroregionu v každotýdenním intervalu. Vzájemné nadšení k akci všech zúčastněných navíc umocnila ta pravá podzimní atmosféra. Při krátkém posezení a odpočinku po provedené práci se zvídaví klienti o rozhledně dozvěděli plno zajímavosti, otázek padlo nepřeberné množství. Nejvíce zaujaly informace o průběhy stavby. Dále také vyprávěli o spokojeném žití v Domově ve Chvalčově, jejich zálibách, koníčcích a pracovní náplni. Někteří z nich žijí v domově spolu se svými sourozenci, za jinými přijíždějí návštěvy. Někdo má rád hudbu, jiný rád zahradničí. Je nesmírně obohacující pocit vidět, že i osoby zdravotně postižené žijí z jejich pohledu kvalitní, víceméně všestranný život. Mají pocit potřebnosti, užitečnosti a schopnosti vyvíjet aktivitu s radostí jim vlastní.

Poděkování patří Božence, Pepovi, Honzovi a dalším nejmenovaným klientů Domova Javorník a také všem zúčastněným za přípravu i zajištění hladkého průběhu akce. Těšíme se na další společné projekty.