Kalendář Podhostýnského mikroregionu na rok 2020

18.12.2019

Na konci roku 2019 vydal Podhostýnský mikroregion ve spolupráci s členskými obcemi kalendář na rok 2020, který zachycuje krásy našeho regionu. Téma tentokrát bylo obšírnější a můžete zde vidět krásy přírody, reportážní fotky z kulturních akcí nebo místní památky. Obce pak zajistily dle svých zvyklostí distribuci kalendářů do všech domácností Podhostýnského regionu.