Lesníci nabádají k opatrnosti u turistických tras

08.07.2019

Zlínský kraj: Následky dlouhodobého sucha a přemnožení podkorního hmyzu se nevyhýbá ani stromům v okolí turistických tras. Oslabené dřeviny jsou mnohonásobně náchylnější ke zlomení či u nich hrozí pád suché větve. V létě, kdy je návštěvníků v lese nejvíce, je vytěžení potenciálně nebezpečných stromů téměř nemožné, proto se lesníci na turistické trase Podhradní Lhota - Tesák rozhodli varovat návštěvníky pomocí značení.

,,V letních měsících je pohyb turistů v lese na úplném maximu, takže jsou v tomto ohledu veškeré těžební práce mnohem riskantnější, než v jiných měsících. Sucho a kůrovec si však nevybírá a zaznamenali jsme hned několik potenciálně nebezpečných stromů kolem turistické trasy Podhradní Lhota - Šaumburk - Holubova chata - Kelčský Javorník, Klapinova - Holý vrch až po Tesák," popisuje polesný Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Vojtěch Zapletal, který pečuje o lesy v okolí uvedené trasy.

Oslabené stromy, které by mohly hrozit nebezpečím zlomení kmene či pádu větve, lesníci označili a po prázdninách začnou s jejich těžbou.

,,V místech, kde by mohlo hrozit nebezpečí, jsou umístěny varovné cedule. Návštěvníci by tak měli dbát maximální obezřetnosti a v žádném případě nevstupovat do takových míst v případě silného větru či bouřky," vysvětluje Vojtěch Zapletal a dodává, že v nejméně turisticky frekventovaných oblastech již těžbu zahájili.

,,Na hlavních turistických trasách začneme s odstraňováním potenciálně nebezpečných stromů až po prázdninách, ale v méně vytížených místech jsme těžbu již zahájili. I zde je velmi důležité, aby návštěvníci respektovali označená omezení a nepřibližovali se k oblastem kde probíhá těžba," uzavírá polesný Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. Vojtěch Zapletal.