UPOZORNĚNÍ: Nařízení krajské hygienické stanice

21.09.2020

Nařízení krajské hygienické stanice k 21. 9. 2020

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje nařizuje s účinností od 21. září 2020, od 0.00 hod. do odvolání, v okresech Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž následující mimořádné opatření:

Zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest na hromadných akcích ve venkovních prostorách s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.
Zákaz se nevztahuje na:
a) děti do dvou let,
b) osoby s poruchou intelektu, autistického spektra, s kognitivní poruchou,
c) osoby při provádění autorského díla (divadlo, tanec, hudba), osoby účinkující při výrobě audiovizuálního díla,
d) moderátory, redaktory, osoby vystupující v televizních či rozhlasových pořadech,
e) sportovce, cvičící osoby v době tréninku, soutěže apod.