Uzavření rozhledny Kelčský Javorník

15.03.2020

Vážení návštěvníci rozhledny.

Apelujeme na Vás, dodržujte, prosím nařízení vlády ze dne 15. 3. 2020.

Usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření

hod. II. vláda nařizuje:

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

Usnesení nabylo platnosti ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00.

Rozhledna je bezesporu veřejně dostupným místem. Budeme velice rádi, pokud ji navštívíte, až se situace kolem nás uklidní, i kdyby to mě mělo trvat delší dobu, než je doposud avizováno.

V těchto dnech musíme všichni myslet nejen na sebe, ale i na ostatní. Prosím, neberte současnou situaci na lehkou váhu a chovejte se zodpovědně a ohleduplně.

Velké díky Vám všem.